وبلاگ معلم (جامعه شناسی)

وبلاگ آموزشی علوم اجتماعی و اقتصاد مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی

بارم کتاب جدید التالیف جامعه شناسی 1

 

فصول

 

دروس

 

ترم اول

 

ترم دوم

 

شهریور

 

 

اول

اول

5/2

 

 

 

4

 

 

 

5/7

دوم

5/1

سوم

5/2

چهارم

5/2

پنجم

2

ششم

2

هفتم

2

 

دوم

 

هشتم

5/2

1

 

 

6

نهم

5/2

 

دهم

 

2

یازدهم

 

2

 

 

 

سوم

دوازدهم

 

2

 

 

 

5/6

سیزدهم

 

5/1

چهاردهم

 

5/1

پانزدهم

 

5/1

شانزدهم

 

5/1

هفدهم

 

5/1

هیجدهم

 

5/1

جمع

20

20

20

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم دی ۱۳۸۹ساعت 22:40  توسط آذر تکریم  | 

مثال برای نحوه محاسبه به قیمت جاری و ثابت

مثالی از نحوه ی  محاسبه به قیمت جاری و ثابت

دریک جامعه فرضی میزان تولید کل در طی سه سال متوالی به ترتیب 3000و3300 و 3750میلیارد ریال است با انتخاب سال اول به عنوان سال پایه مقدار تولید جامعه در سه سال مورد نظر بر حسب قیمت های سال اول به ترتیب 3000 و 3210و 3420 می باشد. بر اساس این محاسبات، افزایش قیمتها در سال دوم به ترتیب کدام است؟

1- 90میلیون ریال- 210میلیون ریال                         2- 210میلیون ریال- 90میلیون ریال

3- 300میلیون ریال- 90میلیون ریال                       4-  300میلیون ریال- 210میلیون ریال

 

 

حقیقی GNP

 

سال

 

 

3000  

3210

3420

 

3000 اول

3300 دوم

3750 سوم

 میزان واقعی افزایش تولید نسبت به سال اول         210=3000- 3210                

میزان افزایش رقم تولید ناشی از افزایش قیمتها     90= 3210- 3300    

پس جواب صحیح، گزینه 2 می باشد

            

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم مهر ۱۳۸۹ساعت 22:15  توسط آذر تکریم  | 

التماس دعا

یادمان باش از امروز خطایی نکنیم*

گر که در خویش شکستیم صدایی نکنیم*

پر پروانه شکستن هنر انسان نیست*

گر شکستیم ز غفلت من و مایی نکنیم*

یادمان باشد اگر حال خوشی دست بداد جز برای فرج یار دعایی نکنیم*

در ماه مبارک رمضان التماس دعا

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 1:58  توسط آذر تکریم  | 

ماه مبارک رمضان

حلول ماه مبارک رمضان ُ ماهعفو و بخشش بر تمام مسلمانان مبارک
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 1:51  توسط آذر تکریم  | 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۸۹ساعت 1:31  توسط آذر تکریم  | 

جدول بارم بندی سوالات درس مطالعات اجتماعی

 

 

فصول

 

ترم اول

 

 

ترم دوم

 

 

شهریور

 

متن

 

فعالیت

 

متن

 

 

فعالیت

 

 

متن

 

فعالیت

 

اول

 

5

 

2

 

1.5

 

 

 

1

 

2.5

 

1

 

دوم

 

5

 

2

 

1.5

 

3

 

1

 

سوم

 

5

 

1

 

1

 

2.5

 

1

 

چهارم

 

-

 

-

 

 

6

 

2

 

4

 

1

 

پنجم

 

-

 

-

 

5

 

2

 

3

 

1

 

جمع

 

20

 

 

20

 

20

 

 تذکرات:

 1- تعداد سوالات ، حداقل 14 و حداکثر 18 تا باشد .

2- برای هر سوال ، حداقل 5/. نمره و حداکثر 2 نمره منظور شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 2:56  توسط آذر تکریم  | 

جدول بارم بندی سوالات درس جامعه شناسی 2

 

فصول

 

 

دروس

 

نوبت اول

 

نوبت دوم وشهریور

 

اول

 

 

1- 2

5

2

3-4

5

2

5-6-7

6

3

 

 

 

 

دوم

 

 

1- 2

4

2

3- 4

-

3

5-6

-

2

7-8

-

3

9-  10

-

3

 

جمع

 

20

 

20

 

 تذکرات:

1- تعداد سوالات ، حداقل 14 و حداکثر 18 تا باشد .

2- برای هر سوال ، حداقل 5/. نمره و حداکثر 2 نمره منظور شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 2:53  توسط آذر تکریم  | 

جدول بارم بندی سوالات درس جامعه شناسی 1

 

 

فصول

 

 

 

ترم اول

 

ترم دوم

 

شهریور

 

متن

 

فعالیت

 

متن

 

فعالیت

 

متن

 

فعالیت

 

اول

 

10.5

 

3.5

 

 

 

4

 

 

1

 

5.75

 

2

 

دوم

1،2،3

 

4.5

 

1.5

 

 

5.75

 

 

2

 

دوم

4،5،6،7

 

-

 

 

-

 

6

 

2.5

 

سوم

 

-

 

-

 

5

 

1.5

 

3.5

 

1

 

جمع

 

20

 

20

 

20

 تذکرات:

 1- تعداد سوالات ، حداقل 14 و حداکثر 18 تا باشد .

2- برای هر سوال ، حداقل 5/. نمره و حداکثر 2 نمره منظور شود .

 
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 2:49  توسط آذر تکریم  | 

جدول بارم بندی سوالات درس اقتصاد پایه ی دوم انسانی

 

 

بخش

 

    ترم اول

 

 

    ترم دوم

 

 

   شهریور

 

  متن

 

فعالیت

 

 متن

 

 

فعالیت

 

 

  متن

 

فعالیت

 

اول

 

5.5

 

 

2.5

 

 

4

 

 

 

1

 

3

 

 

1.5

 

دوم

 

4

 

2

 

سوم

 

8

 

3.5

 

چهارم

 

-

 

-

 

4.5

 

 

 

1.5

 

2.5

 

 

1

 

پنجم

 

-

 

-

 

6

 

4.5

 

ششم

 

-

 

-

 

3

 

2

 

جمع

 

20

 

20

 

20

 تذکرات:

 1- تعداد سوالات ، حداقل 14 و حداکثر 18 تا باشد .

2- برای هر سوال ، حداقل 5/. نمره و حداکثر 2 نمره منظور شود .

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 2:39  توسط آذر تکریم  | 

جدول بارم بندی سوالات درس علوم اجتماعی دوره ی پیش دانشگاهی

 

درس

نيم سال

جبرانی

1 ، 2 و 3

3

4

4 و 5

5/2

5/3

6 و 7

2

5/2

8 و 9

5/2

5/3

10 ، 11 و 12

3

4

13 و 14

2

5/2

جمع

15

20

تذکرات:

1-  فعاليت ها بخشي از محتواي هر درس محسوب مي شود که درارزش يابي بايد مورد توجه قرار گيرد.

2- تعداد سؤالات ، حدّاقل 14 وحدّاکثر 18 باشد.

3- در ارزش يابي نيم سالي براي هرسؤال ، حدّاقل 5/0 وحدّاکثر 5/1 نمره و درارش يابي جبراني ، براي هرسؤال ، حدّاقل 5/0 وحدّاکثر 2 نمره منظور شود.

4- حتي الامکان در ارزش يابي از انواع سؤالات استفاده شود.

5- تصاوير ، نمودارها ، جداول ، نقشه ها و مطالب کادرهاي رنگي با دو هدف تنوع بخشي و تعميق يادگيري ، درکتاب گنجانده شده اند و در ارزش يابي اين درس منظور نمي شوند

6- کتاب به گونه اي طرّاحي شده است که دانش آموزان رابه تفکردرباره ي مسائل وپديده هاي اجتماعی وتحليل آن ها وادارد.بديهي است که تکيه برمحفوظات ،آنان را به اين هدف نمي رساند و لازم است در ارزش يابي اين درس به اين نکته توجه شود

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام تیر ۱۳۸۹ساعت 2:24  توسط آذر تکریم  | 

مطالب قدیمی‌تر